«Шардара ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің негізгі функцияларына тағайындау, қызметтің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін (KPI) белгілеу, қызметті бағалау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің сыйақысы мен мұрагерлігін жоспарлау, Корпоративтік хатшыны тағайындау және сыйақы төлеу мәселелері, сондай-ақ мұндай өкілеттіктерді Жалғыз акционер берген жағдайларда, Директорлар кеңесінің құрамына қатысты осы мәселелерді қарауға қатысу.

Құрама:

Комитет төрағасы:

1) Құрбаналиева Раушан Ниетқабылқызы – «Шардара ГЭС» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Комитет мүшелері:

2) Мирас Қапарғалиұлы Қияқов – тәуелсіз директор, «Шардара ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

3) Бөкенбаев Жақып Құттыбекұлы - тәуелсіз директор, «Шардара ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

«Шардара ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің тексеру комиссиясы

Аудит жөніндегі комитеттің негізгі функцияларына ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, заңнаманың, ішкі құжаттарды сақтау мәселелері және Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа да мәселелер кіреді.

Құрама:

Комитет төрағасы:

1) Құрбаналиева Раушан Ниетқабылқызы – «Шардара ГЭС» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Комитет мүшелері:

2) Бөкенбаев Жақып Құттыбекұлы – «Шардара ГЭС» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі;

3) Мирас Қапарғалиұлы Қияқов – тәуелсіз директор, «Шардара ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

«Шардара ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің денсаулық сақтау, экология және қауіпсіздік комитеті

Денсаулық, қоршаған орта және қауіпсіздік комитетінің мақсаты – «Шардара ГЭС» АҚ денсаулық сақтау, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздікке қатысты мәселелерді шешуде Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету.

Құрама:

Комитет төрағасы:

1) Бөкенбаев Жақып Құттыбекұлы – «Шардара ГЭС» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі;

Комитет мүшелері:

2) Құрбаналиева Раушан Ниетқабылқызы – «Шардара ГЭС» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі;

3) Мирас Қапарғалиұлы Қияқов – тәуелсіз директор, «Шардара ГЭС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

4) Озғанбаев Елубай Заманбаевич – сарапшы (дауыс құқығы жоқ), – «Шардара ГЭС» АҚ өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы;

5) Шойбеков Ержігіт Ибрахимұлы – сарапшы (дауыс беру құқығынсыз), «Шардара СЭС» АҚ еңбекті қорғау және еңбекті қорғау бөлімінің бастығы.

© 2024 АО «ШАРДАРА СЭС»