Ашық тендер әдісімен  сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру нысаны

«Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz  «6 комплект компьютер» сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып ашық электрондық тендерін жариялайды.

Сатып алынатын тауардың  толық тізімі, көлемі,  жеткізіп беру орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

<pТендерлік құжатты  «Шардара СЭС»  акционерлік қоғамының веб-сайтында (www. sharges.kz) немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу порталынан (www.tender.sk.kz) алуға болады.

Тендірлік өтінімдерді  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу  порталында соңғы орналастыру мерзімі 2017 жылдың 13 сәуір 14 сағат 00 минутқа дейін.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 8(72535) 2-11-45.

Форма объявления об осуществлении закупок способом открытого тендера

Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведение  открытого электронного тендера по закупкам   «Компьютер – 6 комплектов» с применением торгов на понижение.

Полный перечень закупаемого товара, объем, место и сроки поставки товара,  подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить на веб-сайте АО «Шардаринская  ГЭС» (www.sharges.kz)  и/или на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz).

Окончательный срок размещения тендерных заявок на участие в тендере на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до 14 часов 00 минут 13 апреля  2017 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72535) 2-11-45.

  1. Тендерная документация. Размещено 29 марта 2017 г.
  2. Техническая спецификация. Размещено 29 марта 2017 г.
  3. Проект договора. Размещено 29 марта 2017 г.
  4. Карточка учета. Размещено 29 марта 2017 г.
  5. Объявление №308931. Размещено 29 марта 2017 г.
  6. Протокол вскрытия. Размещено 13 апреля 2017 г.
  7. Протокол допуска №308931. Размещено 17 апреля 2017 г.
  8. Объявление о проведении торгов №308931-2_1. Размещено 17 апреля 2017 г.
  9. Протокол итогов №308931-2. Размещено 17 апреля 2017 г.
  10. Протокол сопоставление. Размещено 21 апреля 2017 г.