Ашық тендер әдісімен  сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру нысаны

          «Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz  «Күзет қызметі» сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып  ашық электрондық тендерін  жариялайды.

         Сатып алынатын қызметтің  толық тізімі, көлемі,  қызметтің көрсетілетін орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

         Тендерлік құжатты  «Шардара СЭС»  акционерлік қоғамының веб-сайтында (www. sharges.kz) немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу порталынан (www.tender.sk.kz) алуға болады.

         Тендірлік өтінімдерді  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу  порталында соңғы орналастыру мерзімі 2018 жылдың 27 ақпан 16 сағат 00 минутқа дейін.

        Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады:   8(72535) 2-11-45.

Форма объявления об осуществлении закупок
способом открытого тендера

            Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении  открытого электронного тендера по закупкам   «Услуги охраны» с применением торгов на понижение.                                                                                                                                                   

           Полный перечень закупаемых услуг, объем закупаемых услуг, место оказания услуг, срок оказания услуг,  подробная спецификация указаны в тендерной документации.

           Тендерную документацию можно получить на веб-сайте АО «Шардаринская  ГЭС» (www. sharges.kz)  и/или на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz).

          Окончательный срок размещения тендерных заявок на участие в тендере на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до
16 часов 00 минут 27 февраля  2018 года.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: 8(72535) 2-11-45.

 1. Тендерная документация. Размещено 12 февраля 2018 г.
 2. Техническая спецификация. Размещено 12 февраля 2018 г.
 3. Проект договора. Размещено 12 февраля 2018 г.
 4. Карточка учета. Размещено 12 февраля 2018 г.
 5. Объявление №376789. Размещено 12 февраля 2018 г.

 

 1. Протокол вскрытия 376789 . Размещено 27 февраля 2018 г.
 2. Протокол допуска 376789 . Размещено 27 февраля 2018 г.
 3. Объявление о проведении торгов 376789-2-1 . Размещено 27 февраля 2018 г.
 4. Протокол итогов 376789-2. Размещено 28 февраля 2018 г.
 5. Протокол пересмотра допуска 376789-2_1. Размещено 28 февраля 2018 г.
 6. Объявление о проведении торгов 376789-3-1 . Размещено 28 февраля 2018 г.
 7. Протокол пересмотра итогов 376789-3-1. Размещено 1 марта 2018 г.