Ашық тендер әдісімен  сатып алуларды жүзеге асыру

туралы хабарландыру нысаны

«Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz  «6 комплект компьютер» сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып ашық электрондық тендерін жариялау үшін әзірленуде.

Сатып алынатын тауардың  толық тізімі, көлемі,  жеткізіп беру орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттама жобасында көрсетілген.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады:  8(72535) 2-11-45.

Форма объявления об осуществлении закупок способом открытого тендера

Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) готовит объявление на проведение  открытого электронного тендера по закупкам   «Компьютер – 6 комплектов» с применением торгов на понижение.

Полный перечень закупаемого товара, объем, место и сроки поставки товара,  подробная спецификация указаны в проекте тендерной документации.

Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: 8(72535) 2-11-45.

  1. Тендерная документация 
  2. Техническая спецификация 
  3. Проект договора 
  4. Карточка учета