Ашық тендер әдісімен сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру нысаны

«Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz  «Шардара СЭС құрылымдарымен ғимаратының қасбетін қайта жаңартуды» сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып ашық электрондық тендерін жариялайды.

Сатып алынатын жұмыстың  толық тізімі, көлемі,  жұмыстың көрсетілетін орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжатты  «Шардара СЭС»  акционерлік қоғамының веб-сайтында (www. sharges.kz) немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу порталынан (www.tender.sk.kz) алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу  порталында соңғы орналастыру мерзімі 2017 жылдың 10 наурыз 15 сағат 00 минутқа дейін.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 8(72535) 2-11-45.

Форма объявления об осуществлении закупок способом открытого тендера

Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) проводит  открытый электронный тендер   по закупке  работ «Реконструкция фасадов здания и сооружения Шардаринская ГЭС» с применением торгов на понижение.                                                                                                                                                   

Полный перечень закупаемых работ, объем закупаемых работ, место выполнения работ, срок выполнения работ,  подробная спецификация указаны в тендерной документации.                                      

Тендерную документацию можно получить на веб-сайте АО «Шардаринская  ГЭС» (www. sharges.kz)  и/или на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz).

Окончательный срок размещения тендерных заявок на участие в тендере на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до 15 часов 00 минут 10 марта  2017 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72535) 2-11-45.

 

 

  Тендерная документация
Размещен: 22 февраля  2017
Скачать файл
 
  Тех.спецификация
Размещен: 22 февраля 2017
Скачать файл
 
  Проект договора
Размещен: 22 февраля 2017
Скачать файл
 
  Карточка учета договора
Размещен: 22 февраля 2017
Скачать файл
 
  Объявление
Размещен: 22 февраля 2017 
Скачать файл
 
  ПСД
Размещен: 22 февраля  2017
Скачать файл
 
  Протокол вскрытия
Размещен: 10 марта  2017
Скачать файл
 
  Протокол итогов
Размещен: 13 марта  2017
Скачать файл
 
  Экспертное заключение
Размещен: 13 марта  2017
Скачать файл